Home


Welkom 

Welkom op de website van de Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen (VIA). 

De VIA is de vereniging voor artsen die werkzaam zijn op het gebied van de sociaal medische advisering en indicatiestelling.
Het werk van aangesloten artsen bestaat bijvoorbeeld uit het adviseren over arbeidsgeschiktheid, bijzondere bijstand, gehandicaptenparkeervoorzieningen, WMO-voorzieningen en/of het indiceren van AWBZ-zorg. 

Op deze website willen we informatie bieden en informatie delen.
Het open gedeelte bevat onder andere informatie over de vereniging, protocollen en richtlijnen, presentaties van nascholing en de agenda.
In het besloten deel, dat alleen voor leden toegankelijk is, kunt u onder meer gebruikmaken van de kennisbank en informatie lezen over de discussiegroep.  


VIA home 8
 


Nieuws

KAMG congres 2016   -   geplaatst op 02-07-2016
Op vrijdag 25 november 2016 vindt het jaarlijkse KAMG congres plaats. Het thema is 'Vakmanschap'. Wat houdt vakmanschap voor jou in? Welke wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen kom je tegen en wat betekenen die voor jouw vakmanschap? Welke veranderingen komen op ons af en hoe moeten we ons voorbereiden op de eisen van de toekomst? Op het congres wordt op deze vragen ingegaan. 

Er is een lezing over een actueel public health onderwerp. Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement Nyenrode Business Universiteit, houdt een presentatie over leiderschap. Onder leiding van Clementine Wijkmans, voorzitter van het Concilium KAMG, is er een interactieve sessie genaamd opleiding - hoe leiden we nu op en hoe behouden we ons vakmanschap in de toekomst? En Wanda de Kanter, longarts in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, houdt een presentatie genaamd Van woorden naar daden: zo krijg je een onderwerp op de agenda. Ook is er een ruime keuze uit te volgen parallelsessies. 

Het congres vindt plaats in Nieuwegein. Er is accreditatie aangevraagd. Meer informatie staat op de website van de KAMG.


Beoordelingskader herregistratie artsen
     -     geplaatst op 08-02-2016 
Sinds 1 januari 2012 geldt voor iedere arts de verplichting om zich na een termijn van vijf jaar te herregistreren in het BIG-register. In overleg met de KNMG heeft de minister recent de verplichting tot herregistratie met een jaar (t/m 31 december 2017) uitgesteld. De KNMG heeft de afgelopen jaren diverse overleggen gevoerd met het ministerie om de eisen te verhelderen. De uitkomsten daarvan zijn in het Beoordelingskader voor artsen opgenomen. Lees hier meer over in een bericht op de website van de KNMG. Het beoordelingskader voor artsen zelf vindt u hier

Scholingsmiddag VIA in oktober 2016     -     geplaatst op 16-01-2016
De VIA houdt op 31 oktober 2016 een scholing over NAH. Tezijnertijd volgt hierover meer informatie.