Home

De VIA is evenals de NVAG en de VAGZ ontbonden en in liquidatie na hun onderlinge fusie op 18 april 2018 tot Vereniging Artsen Volksgezondheid.
 
VIA home 8
 

Welkom alle leden van de Vereniging Artsen Volksgezondheid           

De oprichting van onze nieuwe vereniging is een feit, en daarmee zijn meteen ook onze “oude” verenigingen NVAG, VAGZ en VIA ontbonden. Namens de besturen van de oude verenigingen en het bestuur van de nieuwe vereniging heet ik allen van harte welkom als lid van de VAV en feliciteer ik iedereen van harte daarmee. Op 9 mei aanstaande is, na afloop van de nascholing, de eerste algemene ledenvergadering van de Vereniging Artsen Volksgezondheid. U bent daar van harte welkom; na afloop van de vergadering bieden we u een drankje aan om de oprichting te vieren.

We gaan natuurlijk ook een nieuw logo en een nieuwe website laten ontwikkelen, en er komt zes keer per jaar een Nieuwsbrief. Omdat het maken van een nieuwe website tijd kost, gaan we voorlopig door met de websites van VAGZ, VIA en NVAG. Voorlopig bevatten de oude websites gezamenlijk het nieuws, het rooster van nascholingen en andere relevante berichten. Als u het niet op de ene site kunt vinden, zoek dan in de andere sites:

www.nvag.nl www.vagz.nl http://vianieuws.nl

Het email-adres van de Vereniging Artsen Volksgezondheid is: mailto:secretariaat@vavolksgezondheid.nl

Het bureau van de vereniging is gevestigd op Churchilllaan 11, 7e etage, 3527 GV Utrecht, tel 030-3035584

 
 

Op deze website willen we informatie bieden en informatie delen.
Het open gedeelte bevat onder andere informatie over de vereniging, protocollen en richtlijnen, presentaties van nascholing en de agenda.
In het besloten deel, dat alleen voor leden toegankelijk is, kunt u onder meer gebruikmaken van de kennisbank en informatie lezen over de discussiegroep.  


 
Nieuws

 
Onderzoek op de werkplek: hoe kom je aan tijd, geld en data?     -     geplaatst op 26-09-2018

Op donderdag 11 oktober 2018 organiseert de onderzoeksectie van de KAMG de nascholing 'Onderzoek op de werplek: hoe kom je aan tijd, geld en data?'. Het is een nascholing over het ZELF doen van onderzoek op de EIGEN werkplek.

Het doel van deze middag is ervaringen uitwisselen m.b.t. het verkrijgen van tijd, geld en data over het zelf doen van onderzoek op je werkplek. Inspiratie opdoen en kennis nemen van welke factoren er spelen, het creëren van draagvlak en leren van de "do's and don'ts" van ervaringsdeskundigen uit 4 verschillende werkvelden. Deze ervaringsdeskundigen zijn dhr. René Stumpel, arts M&G, directeur publieke gezondheidszorg GGD Gooi & Vechtstreek, mevr. Miriam Weijers, arts M&G, jeugdarts en onderzoeker bij afdeling JGZ van GGD Zuid Limburg, mevr. Annette Zwart, arts M&G, adviserend geneeskundige bij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en dhr. Herbert Schilthuis, arts M&G, director Global Health and Safety, Heineken International.

De nascholing is van 13.30 uur tot 17.00 uur en wordt gehouden in MeetUp Beatrixgebouw (ingang Croeselaan 6) in Utrecht.

Meer informatie vindt u in de uitnodiging