Polls

De VIA zal regelmatig een poll houden. Hiermee kan gepeild worden hoe de leden over een bepaald onderwerp denken. Doe ook mee en neem kennis van de uitslagen ervan!