Artsenregister wilsbekwaamheid Overijssel

                                                   TERUG

Artsenregister medische beoordelingen in het kader van het passeren van notariële akten
Provincie Overijssel

Voor een beoordeling wils(on)bekwaamheid kunnen de volgende organisaties en zelfstandig werkende artsen benaderd worden. Bij de organisaties staat vermeld wie van de daar werkzame artsen opgenomen zijn in het register. 

De weergave hieronder betreft een alfabetische volgorde, waarbij eerst de landelijk werkende organisaties staan vermeld, gevolgd door de regionale organisaties en dan de zelfstandig werkende artsen. 


Argonaut Advies B.V.
KvK: 34233230
Telnr: 088-2298080
E-mail: aanmeldingen@argonaut.nl

Mevrouw A.A. Coster
De heer H.A.A. Dautzenberg
Mevrouw J.D. Reijnen-de Jager


Trompetter & Partners B.V.
KvK: 61500135
Telnr: 088-3210199
E-mail: advies@tpsme.nl  

De heer Th. Trompetter
Mevrouw F.P. Koning-van den Berg van Saparoea
Mevrouw L. Kwast
Mevrouw B. Mulder-Stanosek 
De heer J. Roukema
De heer P.J. Beks
Mevrouw E.C. Cleton-van de Dikkenberg 
De heer M.C. Heus
De heer E. Wannee


Aandacht Medisch Advies
KvK:
Telnr: 06-20770871
E-mail: info@aandachtmedischadvies.nl

De heer H.A.J.M. van den Heuvel