Artsenregister wilsbekwaamheid Flevoland

                                                                                                       TERUG 

 

Artsenregister medische beoordelingen in het kader van het passeren van notariële akten
Provincie Flevoland

Voor een beoordeling wils(on)bekwaamheid kunnen de volgende organisaties en zelfstandig werkende artsen benaderd worden. Bij de organisaties staat vermeld wie van de daar werkzame artsen opgenomen zijn in het register. 

De weergave hieronder betreft een alfabetische volgorde, waarbij eerst de landelijk werkende organisaties staan vermeld, gevolgd door de regionale organisaties en dan de zelfstandig werkende artsen. 


Argonaut Advies B.V.
KvK: 34233230
Telnr: 088-2298080
E-mail: aanmeldingen@argonaut.nl

Mevrouw A.A. Coster
De heer H.A.A. Dautzenberg
Mevrouw J.D. Reijnen-de Jager

Trompetter & Partners B.V.
KvK: 61500135
Telnr: 088-3210199
E-mail: advies@tpsme.nl

De heer Th. Trompetter
Mevrouw F.P. Koning-van den Berg Saparoea
Mevrouw L. Kwast
Mevr. B. Mulder-Stanosek 
De heer J. Roukema
De heer P.J. Beks
Mevrouw E.C. Cleton-van de Dikkenberg
De heer M.C. Heus
De heer E. Wannee


Aandacht Medisch Advies
KvK:
Telnr: 06-20770871
E-mail: info@aandachtmedischadvies.nl

De heer H.A.J.M. van den Heuvel