Opleiding


Aan de NSPOH kan de opleiding Maatschappij & Gezondheid gevolgd worden. Deze opleiding is verdeeld in twee fasen. 

De eerste fase bestaat uit de opleiding Beleid en advies & Sociaal medische indicatiestelling en advisering. Hierin worden de deelnemers opgeleid tot deskundigen op het gebied van beleid en advies en indicatiestelling.
Het onderwijs bestaat uit sociaal geneeskundige basismodulen, een profielopleiding en keuzeonderwijs. Nadat de opleiding succesvol is afgesloten, kan de deelnemer zich registreren als arts Indicatie & Advies (I&A). 

Hierna kan ook nog de tweede fase tot arts Maatschappij & Gezondheid (M&G) gevolgd worden. Deze is profieloverstijgend en heeft een M&G breed karakter.
Het onderwijs bestaat uit praktijkopleiding op de werkplek, instituutsopleiding (wetenschappelijk onderzoek, tweede fase onderwijs en keuzeonderwijs) en voortgangsbewaking. Nadat de opleiding met goed gevolg doorlopen is, kan de deelnemer zich registreren als arts M&G. 

Meer informatie over de opleiding is te vinden op de website van de NSPOH