Commissies


Commissie Wils(on)bekwaamheid:


Saskia van de Merwe, commissievoorzitter
Jeannette Coster, secretaris


Protocollencommissie: 

Theo Trompetter
Magda Vuijk (foto)


Scholingscommissie: 
 
Mieke Reijnen-de Jager, arts M&G, voorzitter 
Henk Schenk, arts M&G
Jaap Tiessen, arts M&G
Adrie van Dijk, arts I&A


Websitecommissie: 
 
Magda Vuijk
E-mail: webmaster@vianieuws.nl