Lid worden


U kunt zich aanmelden als VIA-lid door het invullen en opsturen van het onderstaande aanmeldformulier.
Aanmelding staat open voor artsen die werken in of affiniteit hebben met indicatie en advies. Niet-artsen die de doelstelling van de vereniging willen steunen kunnen zich eveneens aanmelden. 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging dient te geschieden voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar.

Het lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap op uw naam. Dit betekent dat u het niet kunt overdragen aan een collega als die uw functie overneemt. 

De contributie voor 2015 bestaat uit verschillende onderdelen: het VIA lidmaatschap, de KAMG afdracht en de KNMG afdracht. Voor meer informatie over de contributie kunt u contact opnemen met de VIA via het mailadres secretariaatvia@ziggo.nl.


Aanmeldformulier