Lidmaatschap


Het is niet meer mogelijk u als nieuw lid op te geven voor de VIA, vanwege de fusie die in gang is gezet met de NVAG en VAGZ.   U kunt wel lid worden van de fusievereniging; te zijner tijd zal deze pagina doorgelinked worden naar de website van de nieuwe verening.